Kurumsal

Studiogar, Türkiye’deki tüm müzik stüdyolarını tek çatı altında toplayan ve online rezervasyon imkanı sunan, müzisyenler için harika bir oluşumdur.  Studiogar, Yaratıcı Birey Atölyesi’nin etkinlik ve mekan çözüm ortağıdır.  Studiogar’a git..

 

 

Bedensel anlatı sanatını özgün ve evrensel çalışmalarla desteklemek ve bağımsız prodüksiyonlar hazırlamak misyonu ile 2004 yılında Zafer Kılıç tarafından kuruldu. Kar marjı gütmeyen bu kuruluş; beyin-beden ilişkisini sınırsızca ve özgürce kullanan, mim odaklı edebi ve sanatsal dili olan deneysel sahne performanslarını, modern dans ve yerel kültürler olmak üzere iki farklı alanda uygulamayı amaç edindi.

 

Politik, felsefi ve bilimsel olay ve olguları daha çok epik ve ironik bir anlatım içeren yöntemlerle ele alan performans sanatçılarını bünyesinde bulundurmak için 2006 yılında Zafer Kılıç tarafından kuruldu.